HYDRO-ELKLIM
Marcin Bielaszka

woj. małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie

tel. 605-520-095

Porównanie kosztów ogrzewania domu

Koszty ogrzewania domu oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej stanowią wysoki udział w budżecie domowym. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego energia zużywana rocznie dla tych potrzeb, stanowi przeciętnie niemal 84% bilansu energetycznego domu jednorodzinnego (na podstawie raportu z 2016 r. dla ponad 4.500 domów jednorodzinnych).

Od sprawności źródła ciepła i wybranego rodzaju paliwa lub nośnika energii, w bezpośredni sposób zależą wspomniane koszty. Zastosowanie gazu ziemnego stanowi jedno z bardziej atrakcyjnych rozwiązań pod względem kosztów inwestycji i eksploatacji. W porównaniu do np. oleju opałowego, koszty eksploatacji gazowego kotła kondensacyjnego powinny być niższe nawet o 50-60%. Wynika to także z głębokiego spadku cen gazu w latach 2013-2017.

Samo zastosowanie kotła kondensacyjnego pozwala zmniejszyć pobór gazu o około 18%, w porównaniu do tradycyjnych kotłów niskotemperaturowych, które zresztą są praktycznie zakazane do zastosowanie według dyrektywy o efektywności energetycznej. Dzięki zastosowaniu kotła kondensacyjnego na gaz ziemny i instalacji solarnej, można zapewnić porównywalne koszty ogrzewania jak kotłem na ekogroszek, przy jednocześnie nieporównywalnie wyższym poziomie komfortu użytkowania i poszanowaniu środowiska naturalnego.

porównanie kosztów ogrzewania i cwu

Rysunek 1. Przykład porównania kosztów ogrzewania domu i podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Dom o powierzchni 140 m2, w standardzie niskoenergetycznym potrzebuje 70 kWh/m2rok. Zapotrzebowanie ciepłej wody użytkowej wynosi 300 litrów dziennie. Ceny paliw i nośników energii wg danych dla lipca 2017 r. (źródło: Eko-Blog.pl).

Szczególnie w przypadku, gdy użytkownik używa kotła na węgiel i w okresie letnim bojlera elektrycznego dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej, zastosowanie instalacji solarnej przynosi wysokie korzyści finansowe.

Najniższych kosztów ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej można się spodziewać przy zastosowaniu pompy ciepła. Efekt ekonomiczny będzie zależny od rodzaju pompy ciepła – gruntowej lub powietrznej.

Wybór systemu ogrzewania domu to odpowiedzialna decyzja, ze względu i na znaczący udział w budżecie gospodarstwa domowego, i na znaczne zróżnicowanie kosztów ogrzewania w zależności od rodzaju paliwa oraz efektywności całego systemu. Inwestycja związana z systemem grzewczym wiąże się z wieloletnią jego eksploatacją. Szacowany czas pracy urządzeń grzewczych to minimum 15-20 lat. W praktyce czas ten jest bardzo często jeszcze dłuższy, a modernizacja systemu ma miejsce ze względu nie na jego zużycie, ale dla zastosowanie rozwiązań o wyższym poziomie sprawności i komfortu użytkowania.