↑ Powrót do oferta

instalacje elektryczne

Wykonujemy instalacje wg życzenia Klienta a wyposażenie domu w bezpieczną, niezawodną i oszczędną w eksploatacji instalację elektryczną to zadanie dla fachowca. Naszym celem są instalacje w formie tradycyjnej w połączeniu z elementami najnowszych rozwiązań technologicznych. Każdy projekt traktowany jest przez nas indywidualnie. Instalację dostosowujemy do potrzeb i oczekiwań Klienta oferując przy tym fachowe doradztwo w zakresie określenia tych potrzeb i możliwości jakie powinien spełniać produkt końcowy.

W ramach naszych usługi wykonujemy:elektryk

 • przyłącza i złącza kablowe,
 • tablicę rozdzielczą,
 • piony i linie zasilające,
 • instalację odbiorczą,
 • odpowiednią liczbę obwodów.

Dokonujemy podziału instalowanej instalacji na:

(ze względu na rodzaj zasilanych odbiorników)

 • instalację oświetleniową
 • instalację siłową

(miejsca występowania instalacji)

 • instalację elektryczną nieprzemysłową
 • instalację elektryczną przemysłową

(ze względu na czas użytkowania)

 • instalację elektryczną stałą
 • instalację elektryczną prowizoryczną (tymczasową)

 

Pamiętaj !

Przed oddaniem instalacji elektrycznych do eksploatacji należy wykonać pomiary!
Pomiary odbiorcze weryfikują poprawność wykonanych prac i gwarantują bezpieczeństwo użytkowanych instalacji elektrycznych.